Unustasid kasutajanime?  

Epileptiline hoog

Klikke: 3405

 

   
 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Välja on selgitatud epileptilise hoo kestvus ja korduvus.

Välja on selgitatud, kas patsiendil on varem esinenud epileptilisi hooge.

Välja on selgitatud, kas patsient on tarvitanud alkoholi või selle surrogaate

 

Kui kiirabi on epileptilist hoogu näinud, siis selle kirjeldus

Välja on selgitatud, milliseid antiepileptilisi ravimeid patsient tarvitab.

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS,

Teadvusseisundit on hinnatud korduvalt, kui see on algselt olnud madal

   

neuroloogilised ärajäämanähud hoo järgselt

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Ära on tuntud hingamispuudulikkus

   
 

Välised vigastused

Uuritud ning kirjeldatud on väliseid traumatunnuseid

     
 

Uuringud

Mõõdetud on patsiendi veresuhkru väärtus

Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Patsient on kardiomonitooritud (epileptiline staatus, fenütoiinravi)

   

Hingamispuudulikkusega või vaatamata hapnikravile hüpoksiline patsient on intubeeritud või kasutatud alternatiivset vabade hingamisteede tagamise meetodit ning on rakendatud kopsude mehaanilist ventilatsiooni

 

Suure aspiratsiooniriskiga patsient on intubeeritud või rakendatud alternatiivset vabade hingamisteede tagamise meetodit

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

 

Patsiendile on manustatud epileptilise hoo ajal õiget ravimit piisavas annuses (bensodiasepiinid -> fenütoiin)

 

Patsiendi hüpoglükeemia on korrigeeritud

 

Patsiendi hüpertermiat on ravitud Patsient on rehüdreeritud ning hemodünaamiliselt stabiliseeritud

 

Transport

 
 

Teadvushäirega omahingamisel patsient on transporditud stabiilses küliliasendis

     

Haiglat on teavitatud.

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)