Unustasid kasutajanime?  

Äge koronaarsündroom

Klikke: 3258

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Kirjeldatud on valu kestvus ning iseloom

 

Välja on selgitatud patsiendi muud kroonilised haigused

 

Loetletud on kaasuvad kaebused

Loetletud on ravimid, mida patsient igapäevaselt tarvitab

 

Välja on selgitatud varasem koronaarhaiguse anamnees

   

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

   

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

 

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2,

Ära on tuntud kopsuturse

   

kopsude auskultatoorne leid

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Uuringud

Tehtud on EKG

     

EKG interpreteerimine:

 

ära on tuntud äge koronaarsündroom, eluohtlik rütmihäire

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Ravitud on eluohlikku rütmihäiret

   

Patsient on kardiomonitooritud

Ravitud on kardiogeenset šokki

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Ravitud on kopsuturset

 

Patsiendile on manustatud nitroglütseriini (s/l -> i/v perfuusoriga), vajadusel lisatud morfiini i/v valu leevendamiseks

   

Patsient on saanud T. Aspiriini 500 mg p/o

   

Transport

 
 

Patsienti on transporditud säästvalt, raamiga

     

Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse

 

Haiglat on patsiendist ning saabumisajast informeeritud

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)