Unustasid kasutajanime?  

Äge südamepuudulikkus

Klikke: 3167

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Kirjeldatud on ägedale südamepuudulikkusele viitavad kaebused ja nende teke

 

On loetletud tarvitatavad ravimid

 

Varasem kardiovaskulaarsete haiguste anamnees

Teada on muud kroonilised haigused

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

     

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 
   

Kardiaalne staatus

Hinnatud on patsiendi voluumeni staatust: perifeersed tursed, paismaks, kopsupais, täitunud jugulaarveenid

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

   

Hinnatud on perifeerset tsirkulatsiooni: naha niiskus ja värvus, teadvusseisund, diurees

Ära on tuntud kopsuturse

 

Uuringud

Esimesel võimalusel on kirjutatud EKG ja interpreteeritud õigesti

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

   

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Vedeliku retensiooniga patsiendile on manustatud diureetikumi i/v

   

Patsient on kardiomonitooritud

Hüpovoleemiata ja hüpotensioonita patsiendile on rakendatud vasodilataatorravi

 

Tagatud on SpO2>94%, kasutades selleks kas CPAP-maski või kopsude mehaanilist ventilatsiooni, kui hapnikulisast reservuaariga maskiga ei piisa

Patsiendi hemodünaamika on stabiliseeritud infusioonravi ja vasopressoorse ning inotroopse raviga

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Kopsuturse puhul on manustatud morfiini i/v

 

Patsiendile on rakendatud medikamentoosset ravi vastavalt tema seisundile

Eluohtlikke rütmihäireid on ravitud vastavalt juhendile

 

Transport

 
 

Patsient on viivitamatult hospitaliseeritud lähimasse haiglasse, kus on ööpäevaringne valveteenistus ja intensiivravi võimalus.

     

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast