ÄGE KORONAARSÜNDROOM (4A)

Hits: 8728

TABEL

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- valu kestvus, iseloom, kas midagi on valu leevendanud
- kaasuvad kaebused (õhupuudus, higine nahk, teadvuskaotus, nõrkus, iiveldus-oksendamine jne)
- eelnev anamnees kasutatavad ravimid

2. Objektiivne seisund:
- Elulised näitajad: 
  • teadvusseisund
  • vererõhk, südame löögisagedus ja rütm,
  • hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatsiooni leid
  • EKG teostamine ja leid – ST-elevatsioonid, neg T, ST- depressioon, rütmihäire

3. Käsitlus:

-veeni kanüle erimine
- kardiomonitooring, sh. korduv vererõhu mõõtmine ägeda koronaarsündroomi puhul
- hapnikravi
- nitroglütseriin s/l, valu püsimisel perfuusoriga i/v + morfiin i/v kuni valu leevendumiseni.
- T. Aspiriini 500 mg p/o
- kardiogeense šoki, kopsuturse või eluohtliku rütmihäire ravi.

4. Transport:

- patsienti säästev liigutamine, raamitransport
- hospitaliseerida patsiendi seisundile sobivasse haiglasse (STEMI puhul Eesti Kardioloogide Seltsi poolt tunnustatud reperfusioonravi teostavasse haiglasse)
- haiglat tuleb patsiendist ning saabumise ajast teavitada

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on kirjeldatud valu algus ja iseloom?
- Kas on välja selgitatud varasem koronaarhaiguse anamnees?
- Kas on teada patsiendi igapäevased ravimid?

2. Objektiivne leid:

- Kas patsiendil on mõõdetud ja hinnatud elulised näitajad?
  • Teadvusseisund
  • hingamissagedus, SpO2
  • vererõhk, südame löögisagedus

- Kas patoloogiate või pikema käsitlusaja korral on mõõtmisi/hindamisi korratud?
- Kas on ära tuntud ja dokumenteeritud ägeda koronaarsündroomi tüsistused nagu kardiogeenne šokk ja kopsuturse, eluohtlikud rütmihäired?
- Kas patsiendile on teostatud EKG?
- Kas EKGs on ära tuntud ST-elevatsioon, ST-depressioon, negatiivsed T-sakid, eluohtlikud rütmihäired ning EKG-le on antud diagnostiline hinnang 12 lülituse alusel?

3. Käsitlus:

- Kas patsiendile on rajatud veenitee?
- Kas patsient on kardiomonitooritud, vererõhku on mõõdetud korduvalt?
- Kas patsiendile on rakendatud hapnikravi?
- Kas patsiendile on manustatud nitroglütseriini, vajadusel morfiini valu leevendamiseks?
- Kas patsient on saanud T. Aspiriini 500 mg p/o?
- Kas kardiogeense šoki, kopsuturse või eluohtlike rütmihäirete puhul on neid ravitud?

4. Transport:

- Kas patsienti on transporditud säästvalt, raamiga?
- Kas patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse ning haiglat on eelnevalt teavitatud?

ÄGE KORONAARSÜNDROOM

  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Kirjeldatud on valu kestvus ning iseloom

Loetletud on kaasuvad kaebused

Välja on selgitatud varasem koronaarhaiguse anamnees

 

Välja on selgitatud patsiendi muud kroonilised haigused

Loetletud on ravimid, mida patsient igapäevaselt tarvitab

Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

 
Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

Ära on tuntud kopsuturse  
Uuringud

Tehtud on EKG

EKG interpreteerimine: ära on tuntud äge koronaarsündroom, eluohtlik rütmihäire

   
Käsitlus      
Protseduurid Patsiendile on rajatud veenitee Patsient on kardiomonitooritud    
Ravi

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Patsiendile on manustatud nitroglütseriini (s/l -> i/v perfuusoriga), vajadusel lisatud morfiini i/v valu leevendamiseks

Patsient on saanud T. Aspiriini 500 mg p/o

Ravitud on eluohlikku rütmihäiret

Ravitud on kardiogeenset šokki

Ravitud on kopsuturset

 
Transport      
 

Patsienti on transporditud säästvalt, raamiga

Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse

Haiglat on patsiendist ning saabumisajast informeeritud