PEATRAUMA (16B)

Hits: 9297

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees
- Trauma tekke aeg ning mehhanism
- Kas patsiendil esines traumamomendil või järgselt teadvuskaotust?
- Kas patsient on oksendanud ja kui mitu korda?
- Kas patsient on tarvitanud alkoholi?
- Kas esineb teisi kaebusi?

Objektiivne seisund
- Üldseisund
     o Hingamissagedus, SpO2
     o Südamesagedus, rütm
     o Vererõhk
     o Kehatemperatuur
           Hüpotermia kahtlus
           Infektsiooni kahtlus (vana trauma puhul)
- Neuroloogiline staatus
     o Teadvusseisund
     o Pupillid (diferentsi puudumine) o Motoorikahäire (parees/pleegia) o Meningism
- Lokaalsed vigastused
     o haav, hematoom, marrastus, luumurd, prillhematoom, liikvorröa, verejooks
- Muud vigastused (eelkõige sõltuvalt traumamehhanismist!)

Käsitlus
- Kui patsiendil esineb marrastus või haav, siis need puhastada ning haav siduda
- Vajadusel anda patsiendile valuvaigistit.

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Teadvuskaotus traumajärgselt
- Püsiv teadvushäire
- Neuroloogiline koldeleid
- Traumajärgselt oksendanud
- Liikvorröa või verejooks ninast või kõrvast, prillhematoom
- Impressioonmurd (palpeeritav koljuluude murd)
- Tõsise trauma kahtlus traumamehhanismi tõttu (kukkumine kõrgusest, kannatanu avariis, kui samas autos sai keegi surma, deformeerunud auto jms)
- Õmblemist vajav haav (kui kiirabi ei õmble haava kohapeal)
- Kaasuvad vigastused, mis vajavad diagnostikat ning käsitlemist haiglas
- Tugev alkohoolne joove
- Infitseerunud haav kõrge palavikuga

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas välja on selgitatud trauma aeg ning mehhanism?
- Kas välistatud on teadvuskaotus?

Objektiivne seisund
- Kas on hinnatud üldseisund?
     o Hingamissagedus, SpO2, südamesagedus, rütm, vererõhk, kehatemperatuur
- Kas on kirjeldatud neuroloogiline staatus?
     o Teadvus, pupillid, motoorika
- Kas on kirjeldatud lokaalne leid?
- Kas patsiendile on tehtud teisene ülevaatus ning välja on selgitatud kaasuvad vigastused?

Käsitlus
- Kas patsiendi marrastus või haav on puhastatud ja vajadusel seotud?
- Kas vajadusel on patsiendile antud valuvaigistit?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. PEATRAUMA
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Anamneesist selgub trauma tekke aeg ning mehhanism

Välja on selgitatud traumajärgne teadvuskaotus, oksendamine.

Küsitletud on patsiendi kaebuste kohta

  Välja on selgitatud, kas patsient on tarvitanud alkoholi või selle surrogaate
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund, GKS, neuroloogilise defitsiidi puudumine    
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk    
Hingamissüsteem   Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid  
Välised vigastused Uuritud ning kirjeldatud on väliseid traumatunnuseid    
Uuringud  

Mõõdetud on patsiendi veresuhkru väärtus

Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur

 
Käsitlus      
Protseduurid   Patsiendi marrastused ja haavad on vajadusel puhastatud ning seotud  
Ravi   Patsiendile on antud valuvaigistit  
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui tal:

-         ei esinenud teadvuskaotust

-         ei esine neuroloogilist koldeleidu

-         ei esine koljupõhimiku murru tunnuseid

-         pole diagnostikat ning ravi vajavaid teisi vigastusi

-         pole tegemist potentsiaalselt ohtliku traumamehhanismiga traumaga

-         ei esine olulist alkohoolset joovet