LIITTRAUMA (10A)

Просмотров: 3301

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- Mis ja kuidas juhtus (trauma mehhanism)?
- Millal juhtus?
- Kus juhtus?
- Mis on patsiendi kaebused?
- Kas patsiendil esineb allergiat ravimitele?
- Kas esineb alko- või narkojoove?

2. Objektiivne leid:

- patsiendi eluliste näitajate hindamine
 • teadvusseisund
 • südame löögisagedus, vajadusel pulsisagedus pulsidefitsiidi määramiseks
 • hingamissagedus, SpO2
 • elulisi näitajaid tuleb mõõta korduvalt, ka transpordi ajal.

- vajadusel veresuhkur ja kehatemperatuur
- vigastuse raskusastme hindamine ja kirjeldamine - patsiendile tuleb teha ülevaatus pealaest jalataldadeni:

 • kirjeldada verejooksud, luumurrud, haavad, marrastused, hematoomid, lömastused, pulsside olemasolu jäsemetel;
 • neuroloogiline sümptomatoloogia;
 • kopsude kuulatlusleid, kaelaveenide seisund ning trahhea asukoht, hingamisteede obstruktsiooni hindamine;
 • kõhu objektiivne leid.

NB! Adekvaatseks hindamiseks tuleb kannatanult täielikult või osaliselt eemaldada riided.

3. Käsitlus:

- Elupäästvad meetmed

 • Arteriaalne verejooks tuleb sulgeda esmajärjekorras, teised verejooksud peale elupäästvate võtete rakendamist
 • Ägeda hingamispuudulikkuse või hingamisseiskuse puhul patsiendi intubatsioon või alternatiivne meetod vabade hingamisteede tagamiseks ning kopsude mehaaniliseks ventilatsiooniks

- Hemodünaamika stabilis eerimine

 • Veenitee, kohene infusioonraviga alustamine. Esimesel võimalusel teise jämeda valendikuga veenikanüüli paigaldamine.
 • Kardiomonitooring
 • Traumašoki ravi – massiivne infusioonravi (kolloidid, kristalloidid) hüpovoleemia korral, kui voluumeni täitmine efektita, siis lisada vasopressorravi (eelkõige spinaalne šokk).

- Oksügenisatsiooni ja ventilatsiooni tagamine

 • Hapnikravi
 • Hingamispuudulikkuse korral patsiendi intubatsioon või alternatiivse vahendi kasutamine kopsude mehaaniliseks ventilatsiooniks. Vajadusel üldanesteesia ja lihasrelaksatsioon.
 • Intubatsiooni tuleb kaalutleda ka ulatusliku näotrauma korral kudede turse ning hingamisteede sulguse tekke ohu tõttu. Konsulteeri vajadusel arstiga.

- Käsitlus sõltuvalt vigastuse liigist

 • Kaelatrauma võimalusel kaelakrae, seljatrauma võimalusel kühvelraam või seljalahas patsiendi liigutamiseks.
 • Luumurru või liigestrauma korral jäseme immobiliseerimine (lahastamine, kolmnurkrätik, vaakumgraanulmadrats), võimalusel külma aplikatsioon
 • Haavade sidumine, verejooksu peatamine. Kui haava on tunginud võõrkeha, siis selle fikseerimine.
 • Pingelise pneumotooraksi muutmine lahtiseks – dreneerimine või nõeltorakotsentees.
 • Lahtise õhkrinna puhul haava sulgemine klapiga sidemega.

- Valuvaigisti vastavalt patsiendi seisundile ning valu tugevusele, kasutada tuleb i/v ravimeid (NSAID, opiaat).
- Patsiendi edasise jahtumise vältimine termolinaga

4. Transport:

- Kiire transport liittraumaga patsiendi käsitluseks võimalusi omavasse haiglasse.
- Patsient tuleb transportida teda kõige vähem kahjustavas ning talle mugavas asendis.
- Haiglat tuleb informeerida patsiendi seisundist ning saabumise ajast

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on kirjeldatud trauma mehhanism, toimumise aeg ning koht?

2. Objektiivne leid:

- Kas on hinnatud patsiendi elulised näitajad?

 • teadvusseisund, südamesagedus, vererõhk, hingamissagedus, SpO2
 • transpordi ajal on elulisi näitajaid mõõdetud korduvalt
- Kas vajadusel on mõõdetud kehatemperatuur ning veresuhkur?
- Kas on hinnatud patsiendi vigastusi?
 • Kas patsiendi vigastus(ed) on tuvastatud ning kiirabikaardile fikseeritud?
 • Kas patsient on teiseseks ülevaatuseks vabastatud täielikult või osaliselt riietest?

3. Käsitlus:

- Kas on rakendatud elupäästvaid meetmeid?
 • Kas väline arteriaalne verejooks on peatatud?
 • Kas ägedas hingamispuudulikkuses või hingamisseiskusega patsient on intubeeritud või kasutatud alternatiivset vahendit kopsude mehaaniliseks ventilatsiooniks?

- Kas patsiendi piisav oksügenisatsioon ning ventilatsioon on tagatud?

 • Kas patsiendile on rakendatud hapnikravi?
 • Kas hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või kasutatud alternatiivseid vahendeid kopsude mehaanilise ventilatsiooni rakendamiseks?
 • Kas vajadusel/võimalusel on patsiendile manustatud üldanesteetikume ning lihasrelaksante?
 • Kas ulatusliku näotrauma korral kudede turse ning hingamisteede sulguse tekke ohu tõttu on patsienti konsulteeritud arstiga ning käitutud vastavalt juhistele?

- Kas patsiendi hemodünaamikat on stabiliseeritud?

 • Kas patsiendile on rajatud vähemalt üks, eelistatult kaks jämeda valendikuga veeniteed?
 • Kas patsient on saanud infusioonravi? Kas patsient on kardiomonitooritud?
 • Kas šokis patsiendile on rakendatud massiivset infusioonravi (kolloidid, kristalloidid)?
 • Kas on lisatud vasopressorravi, kui voluumeni täitmine on olnud hemodünaamilise efektita?

- Kas patsienti on käsitletud vigastustest tulenevalt?

 • Kas patsiendile on asetatud kaelakrae, patsiendi liigutamiseks on kasutatud kühvelraami või seljalahast, kui võimalik on kaela- või seljatrauma?
 • Kas luumurru või liigestrauma korral on jäse immobiliseeritud (lahastamine, kolmnurkrätik, vaakumgraanulmadrats), võimalusel asetatud külma aplikatsioon?
  Kas haavad on seotud, verejooks peatatud, haava tunginud võõrkeha on fikseeritud?
 • Kas pingelise pneumotooraksi korral on pleuraõõs dreneeritud või kasutatud nõeltorakotsenteesi?
 • Kas lahtise õhkrinna puhul on haav suletud klapiga sidemega?
 • Kas patsient on saanud valuvaigisteid ning valu on leevendatud?
 • Kas on välditud patsiendi edasine jahtumine?

4. Transport:

- Kas patsient on hospitaliseeritud liitraumaga patsiendi käsitluseks võimalusi omavasse haiglasse?
- Kas haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast?
 1. LIITTRAUMA
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovitsulik
Anamnees      
  Kirjeldatud on trauma mehhanism, toimumise aeg ning koht.

Patsiendi peamised kaebused

Allergia ravimitele

Patsiendi eelnev tervislik seisund

Alko- või narkojoove

Objektiivne leid      
KNS

Teadvusseisund, GKS

Hinnatud on pupille, motoorset defitsiiti, kuklakangestust

   
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk Ära on tuntud šokis patsient  
Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Hinnatud on hingamisteede avatust ning ventilatsiooni efektiivsust

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

Ära on tuntud hüpoksias

ja/või

hingamispuudulikksuses patsient

 

Lokaalne leid

 

Patsiendile on tehtud täielik teisene ülevaatus ning see dokumenteeritud

Ära on tuntud eluohtlikud vigastused

 
Uuringud  

On määratud veresuhkur

On mõõdetud patsiendi kehatemperatuur

 
Käsitlus      

Protseduurid

 

Patsiendil on täielikult või vajalikul määral eemaldatud riided

Patsiendile on rajatud veenitee, võimalusel ka teine kanüül

Patsient on kardiomonitooritud

Arteriaalne verejooks on suletud

Patsiendile on asetatud kaelakrae, kasutatud kühvelraami või seljalahast

Luumurru korral on jäse immobiliseeritud Haavad on seotud ning verejooks peatatud

Hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või kasutatud alternatiivseid vahendeid ning rakendatud kopsude mehaanilist ventilatsiooni. Vajadusel üldanesteesia ja lihasrelaksatsioon.

Vajadusel on intubeeritud ulatusliku näotraumaga patsient

Konsulteeritud on arstiga

Pingeline pneumotooraks on muudetud lahtiseks

Lahtise õhkrinna puhul on haav suletud klapiga sidemega

 
Ravi

Infusioonravi, hemodünaamika on stabiliseeritud

Hapnikravi, pole hüpoksiat Patsient on saanud valuvaigistit, valu on leevendunud

   
Transport      
 

Patsient on liigsete viivitusteta transporditud liittrauma käsitluseks võimalusi omavasse haiglasse.

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast.