ÄGE KÕHT (11A)

Klikke: 8826

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- kõhuvalu kestvus, valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas, kas miski on valu leevendanud
- kaasuvad sümptomid: iiveldus-oksendamine; gaaside peetus, kõrvetised, düsuurilised vaevused, kõhulahtisus, palavik, verine roe, kõhnumine
- fertiilses eas naistel raseduse võimalus
- varasemad kõhuprobleemid, operatsioonid, tarvitatavad ravimid

2. Objektiivne leid:

- üldseisund:

 • teadvusseisund, südamesagedus, vererõhk, hingamissagedus, SpO2
 • naha värvus (kahvatu, ikteeriline, marmoraaž jms), limaskestade kuivus jt. dehüdratatsiooni nähud
 • kehatemperatuur

- kõhu objektii vne leid:

 • kõhukatete pinge, positiivsed peritoneaalärritusnähud
 • sooleperistaltika
 • kõhu esilevõlvumine
  (a) täitunud põis
  (b) rasedus
  (c) palpeeritav tuumor
  (d) pulseeriv mass
  (e) meteorism
 • vajadusel rektaalne uuring: meleena

- muu:

 • ülakõhuvalu puhul EKG müokardi infarkti välistamiseks
 • veresuhkru väärtus välistamaks diabeeti
 • kopsude auskultatsioon välistamaks pneumooniat

3. Käsitlus:

- veenikanüül ning infusioonravi 0,9% NaCl-ga, hüpotensiooni korral ka kolloid
- kardiomonitooring
- hapnikravi kui SpO2<95%
- valuvaigisti ja/või spasmolüütikumi manustamine vastavalt valu iseloomule ning tugevusele
- kõrge palaviku langetamine
- vajadusel antiemeetiline ravi

4. Transport:

- ägeda kõhu diagnoosiga patsient tuleb hospitaliseerida kirurgi ning operatsioonitoa ööpäevaringse valvega haiglasse!
- haiglat tuleb informeerida patsiendi seisundist ning saabumise ajast.

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on kirjeldatud kõhuvalu kestvus, valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas?
- Kas fertiilses eas naist on küsitletud võimaliku raseduse kohta?
- Kas on loetletud kaasuvad sümptomid:
 • iiveldus-oksendamine; 
 • gaaside peetus,
 • kõrvetised,
 • düsuurilised vaevused,
 • kõhulahtisus,
 • palavik,
 • verine roe,
 • kõhnumine?

- Kas on teada varasemad operatsioonid?

2. Objektiivne leid:

- Kas on hinnatud patsiendi üldseisund?

 • teadvusseisund, südamesagedus, vererõhk, hingamissagedus, SpO2
 • naha värvus (kahvatu, ikteeriline, marmoraaž jms), dehüdratatsiooni tunnused
 • kehatemperatuur

- Kas on hinnatud kõhu objektiivne leid:

 • Kas on hinnatud kõhukatete pinget, peritoneaalärritusnähte?
 • Kas on auskulteeritud sooleperistaltikt?
 • Kas esineb kõhu esilevõlvumist?
  (a) täitunud põis
  (b) rasedus
  (c) palpeeritav tuumor
  (d) pulseeriv mass
  (e) meteorism
 • Kas vajadusel on patisenti uuritud rektaalselt?

- Kas on mõeldud ka muudele ägeda kõhu põhjustele?

 • Kas ülakõhuvalu puhul on tehtud EKG müokardi infarkti välistamiseks?
 • Kas on kontrollitud veresuhkru väärtust välistamaks diabeeti?
 • Kas on auskulteeritud kopse välistamaks hingamisorganite patoloogiat?

3. Käsitlus:

- Kas patsiendile on asetatud veenikanüül ning rakendatud infusioonravi 0,9% NaCl-ga, hüpotensiooni korral ka kolloidiga?
- Kas patsient on kardiomonitooritud?
- Kas patsiendile on rakendatud hapnikravi kui SpO2<95%?
- Kas patsiendile on manustatud valuvaigistit ja/või spasmolüütikumi vastavalt valu iseloomule ning tugevusele?
- Kas kõrge palaviku vastu on manustatud ravimit?
- Kas patsient on vajadusel saanud antiemeetilist ravi?

4. Transport:

- Kas ägeda kõhu diagnoosiga patsient on esmaselt hospitaliseeritud kirurgi ning operatsioonitoa ööpäevaringse valvega haiglasse?
- Kas haiglat on patsiendi seisundist ning saabumise ajast teavitatud?
 
  Obligatoorne Sõltuvaltpatsiendiseisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Kirjeldatud on kõhuvalukestvus,valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas

Loetletud on kaasuvad sümptomid Fertiilses eas naisterahvast on küsitletud võimaliku raseduse suhtes

 

Uuritud on varasemaid kõhuprobleemide esinemisi, operatsioone

Patsiendiravimid

Objektiivneleid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaarsüsteem Südamelöögisagedus, rütm, vererõhk    
Hingamissüsteem Hingamissagedus, kopsude auskultatoorne leid SpO2  
Üldseisund Nahavärvuse hindamine    
Kõhuobjektiivneleid

Palpatsioonil: peritoniit, tuumor, pulseerivmass, pinge

Sooleperistaltikaleidauskultatsioonil

Kirjeldatud on dehüdratatsiooninähte

Teostatud on rektaalne uuring

 
Uuringud

Veresuhkrumääramine

Kehatemperatuurimõõtmine

On tehtud EKG ülakõhuvalu või hüpotensiooni korral

EKGoninterpreteeritudõigesti

 
Käsitlus      
Protseduurid Patsiendileonrajatud veenitee Patsientonkardiomonitooritud  
Ravi

Alustatud on infusioonraviga (kristalloid, vajadusel kolloid)

Patsient on saanud valu vaigistavat ravi kui VAS>6.

Patsient on saanud hapnikravi kui SpO2<95%

Patsient on saanud antiemeetilistravi

Patsient on saanud palavikkualandavat ravi

 
Transport      
 

Ägeda kõhu diagnoosig apatsient on esmaselt hospitaliseeritud kirurgi ning operatsioonitoa ööpäevaringse valvega haiglasse

Haiglat on teavitatud patsiend iseisundist ning saabumise ajast