Partnerile

Klikke: 3328

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest "Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord" (RT I 2002, 12, 61 vastu võetud 23.01.2002 nr 44) § 15 alusel palume edastada tagasiside AS Karell Kiirabi tegevusele.

Andmed on konfidentsiaalsed.

HAIGLATE TAGASISIDE VORM