Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord (Vabariigi Valitsuse määrus, vastu võetud 20.12.2018 nr 119)

Andmed on konfidentsiaalsed.

Haigla tagasiside

Lisa uus valik

Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018022

§ 10. Haigla ja kiirabibrigaadi pidaja teabevahetus
Kiirabibrigaadi toodud abivajaja uurimisel on haigla kohustatud kiirabibrigaadi pidajat viivitamata teavitama:
1) haiglas ilmnenud kiirabibrigaadi tehtud diagnostilistest või ravivigadest;
2) potentsiaalselt ohtliku nakkushaiguse tuvastamisest, mis eeldaks kiirabibrigaadi liikmete profülaktilist ravikuuri või kiirabiauto ja varustuse täiendavat desinfektsiooni.

Kiirabikaardinumbri kirjeldus

10368215JÕHVI9220180220135014

10368215

JÕHVI92

20180220

135014

Kiirabipidaja reg. number

Kiirabibrigaadi kutsung (filiaal ja brigaadi number)

Kuupäev (AAAAKKPP)

Kiirabikaardi loomise kellaaeg (HHMMSS)