VALU RINDKERES (14B)

Klikke: 10559

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees

- Rindkerevalu kohta tuleb välja selgitada
     o valu kestvus
     o valu lokalisatsioon ja kiirgumine
     o mis kutsus valu esile
     o valu iseloom, muutus ajas
- Kas patsient on ise võtnud midagi ette valu leevendamiseks ja milline on olnud meetmete efektiivsus?
- Kas varem on analoogset valu esinenud, mis on seda leevendanud?
- Kas patsiendil esineb teisi kaebusi peale valu nagu:
     o õhupuudus
     o iiveldus, oksendamine
     o südamekloppimine, rütmihäired
     o nõrkus
     o külm higi
     o minestamine
- Kas patsiendil on olnud traumat või infektsioonhaigust?
- Kas patsient põeb kroonilisi haigusi, milliseid ravimeid tarvitab?

Objektiivne seisund
- Üldseisund
     o Teadvusseisund
     o Hingamissagedus ja SpO2
     o Kopsude kuulatlusleid
     o Südamesagedus, rütm
           mõõdetakse korduvalt
     o Vererõhk mõlemal käel
           mõõdetakse korduvalt o Perifeersete tursete esinemine o Kõhu palpatoorne leid
     o Kehatemperatuur
     o Veresuhkru väärtus
- Lokaalne leid
     o Lokaalne valulikkus rindkere palpatsioonil
     o Naha värvus, niiskus
     o Lööve rindkerel, lööbe iseloom
- EKG
     o Vajalik teostada kõikidel rindkerevaluga patsientidel, ei piisa kardiomonitoril välja lastud ribast

Käsitlus
- Rindkerevaluga patsiendi puhul on eelkõige vajalik välistada eluohtlikud ning kohest hospitaliseerimist vajavad seisundid:
     o Äge koronaarsündroom
     o Õhkrind
     o Kopsuarteri trombemboolia
     o Aordi dissekatsioon
     o Mediastiniit
     o Alumiste hingamisteede infektsioon (hingamispuudulikkusega)
- Mitteisheemilise rindkerevalu puhul sobib valu vaigistamiseks kasutada valuvaigisteid vastavalt „valutrepile“
     o Paratsetamool + NSAID
     o Efekti puudumisel lisaks opioidid (tramadool)
- Stenokardilise valu puhul on valikravimiks nitroglütseriin s/l, vajadusel kombineerituna antihüpertensiivse raviga, kui tegemist on kõrgenenud vererõhust provotseeritud stenokardiaga.
- Kahtluste korral rindkervalu patogeneesi osas on vajalik konsulteerida arstiga.

Diangoos
- Koju jäetava rindkerevaluga patsiendi puhul võib olla diagnoosiks
     o Stenokardia
     o Neuralgia või müalgia
     o Võib kasutada ka lihtsalt sündroomi „rindkere valu“, kui välistatud on muud orgaanilised patoloogiad.

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Stenokardiline valu, mis ei ole kiirabivisiidi käigus möödunud
- Esimest korda elus tekkinud stenokardiline valu
- Äge koronaarsündroom ehk isheemiale viitavad muutused EKG-s
     o ST-elevatsion
     o T-saki inversioon
     o ST-depressioonide süvenemine
     o Hisi kimbu sääreblokaadi teke (võrreldes eelneva EKGga või kui pole võrdlusEKG-d või varasemat kirjeldust, tuleb pidada HKSB alati uueks leiuks)
     o Rohked ventrikulaarsed ekstrasüstolid
- Ägeda südamepuudulikkuse tunnused
     o Hüpoksia
     o Tahhüpnoe
     o Hüpotensioon
     o Teadvushäire
     o Kahvatu, külm, higine nahk
- Õhkrind
- Äge hingamispuudulikkus
     o Düspnoe
     o Hüpoksia
     o Võib esineda teadvushäire
     o Võib esineda tahhükardia -> bradükardia
- Kõrge palavikuga kulgev rindkerevalu
- Ebaselge diagnoos

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas välja on selgitatud valu esilekutsunud faktorid, valu kestvus, lokalisatsioon, kiirgumine, iseloomu muutus ajas, ettevõetud meetmed valu leevendamiseks ning nende efektiivsus?
- Kas on uuritud varasema analoogse valu esinemise ning tolleaegse ravi kohta?
- Kas välistatud on rindkerevalu seotus eelneva trauma või infektsioonhaigusega?
- Kas on küsitud krooniliste haiguste ning tarvitatavate ravimite kohta?

Objektiivne seisund
- Kas on hinnatud patsiendi üldseisund?
     o Teadvus, hingamissagedus, SpO2, kopsude kuulatlusleid, südamepuudulikkuse nähud, kõhu palpatsioon, naha seisund, kehatemperatuur, veresuhkur
     o Patsiendi vererõhk ning südamesagedus on mõõdetud korduvalt
- Kas patsiendile on tehtud EKG ning välistatud uus või süvenenud isheemiline leid?

Käsitlus
- Kas patsiendi valu on leevendatud adekvaatselt vastavalt valu põhjusele?
     o Stenokardilise valu puhul on kasutatud nitroglütseriini
     o Muu rindkerevalu puhul paratsetamooli, NSAIDi või opiaati vastavalt
„valutrepile“

Diagnoos
- Kas diferentsiaaldiagnostiliselt (anamnees + objektiivne leid) on välistatud eluohtlikud ning kohest hospitaliseerimist vajavad seisundid?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. VALU RINDKERES
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Kirjeldatud on valu kestvus ning iseloom, kiirgumine ning vallandavad faktorid

Välja on selgitatud varasem analoogse valu esinemine

On selgitatud, kas patsent on võtnud ise midagi ette valu leevendamiseks ning milline on olnud efektiivsus

Loetletud on kaasuvad kaebused

Uuritud on valu seost trauma või infektsiooniga

Välja on selgitatud kroonilised haigused, sh koronaarhaiguse anamnees, ning tarvitatavad ravimid

   
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    

Kardiovaskulaarsüsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk Kardiaalne staatus (tursed, paismaks) Rindkere palpatsiooni leid Vajadusel on mõõdetud korduvalt  
Hingamissüsteem Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid Vajadusel on mõõdetud korduvalt  
Nahk Naha värvus, niiskus, lööve    
Seedeelundkond Kõhu palpatoorne leid    
Uuringud Tehtud on EKG, välistatud on äge koronaarpatoloogia

Kehatemperatuuri mõõtmine

Veresuhkru mõõtmine

 
Käsitlus      
Ravi

On ära tuntud rindkerevalu põhjus

Mitteisheemilise rindkerevalu puhul on valu vaigistamiseks kasutatud valuvaigisteid vastavalt “valutrepile”

Stenokardilise valu puhul on manustatud valikravimina nitroglütseriini s/l, vajadusel kombineerituna antihüpertensiivse raviga, kui tegemist on kõrgenenud vererõhust provotseeritud stenokardiaga.

Diagnoos on vastavuses anamneesi ning objektiivse leiuga.

Kahtluste korral rindkervalu patogeneesi osas on konsulteeritud arstiga  
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui:

-         tegemist ei ole esmakordselt elus tekkinud stenokardiaga

-         stenokardiline valu on visiidi käigus möödunud

-         EKGs puuduvad ägedale koronaarsündroomile viitavad tunnused

-         puuduvad ägeda südamepuudulikkuse tunnused

-         puuduvad hingamispuudulikkuse tunnused

-         pole kahtlust õhkrinnale

-         pole tegemist kõrge palavikuga kulgeva rindkerevaluga

-         pole diferentsiaaldiagnostilisi kahtlusi