KODADE VIRVENDUSARÜTMIA (5A)

Klikke: 9925

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- anamneesis on oluline välja selgitada rütmihäire kestvus (alla 48 t vs üle 48 t) ning korduvus
- kas patsiendil esineb ka südame madalale minutimahule viitavaid kaebusi (valu rinnus, õhupuudus, külm higi jms)
- välja selgitada, kas patsiendil esineb struktuurset südamehaigust või kroonilist kopsuhaigust
- milliseid ravimeid patsient tarvitab
- tuleb mõelda rütmihäiret esile kutsunud põhjusele!

2. Objektivne leid:

- üldseisund:

 • teadvusseisund
 • hingamissagedus ja SpO2
 • vererõhk ja südame löögisagedus

- kardiaalne leid:

 • pika lindina kirjutatud EKG – rütmihäire täpsustamiseks, kaasuva müokardi infarkti välistamiseks, Hisi kimbu säär(t)e blokaadi tuvastamiseks.
 • EKG tuleb uuesti teha peale siinusrütmi taastamist.
 • kardiaalse dekompensatsiooni nähud (perifeersedtursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed
  paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

3. Käsitlus:

- üldine käsitlus:

 • kardiomonitooring
 • veenikanüül
 • hapnikravi kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused.

- antiarütmiline ravi

 • <48 tundi kestnud rütmihäire puhul eesmärgiks siinusrütmi taastamine
  • medikamentoosne kardioversioon stabiilse patsiendi puhul
   • amiodaroon kuni 5 mg/kg i/v (ei sobi türeotoksikoosiga patsiendile)
   • propafenoon 1,5-2 mg/kg i/v (ei sobi väljendunud südamepuudulikkuse ja obstruktiivse kopsuhaiguse puhul)
  • elektriline kardioversioon kardiogeenses šokis, kopsuturses, kaasuva müokardi infarkti või väljendunud stenokardiaga patsiendi puhul, esmaselt energiaga 150 J bifaasilise elektriimpulsiga. Vajadusel korrata antiarütmilise ravi foonil. Vajalik sedatsioon.
 • >48 tundi kestnud rütmihäire puhul eesmärgiks südamesageduse langetamine, kiirabietapis vajalik ravida, kui fr > 120 löögi minutis
  • Amiodaroon i/v (sobib ka lisajuhtetee korral)
   • eelistatud südamepuudulikkuse korral, sobib ka ägeda müokardi infarkti puhul. Kiirabi tingimustes 5 mg/kg tunnis, maksimaalselt 450 mg.
  • Propafenoon i/v (sobib ka lisajuhtetee korral, vastunäidustatud obstruktiivse kopsuhaiguse korral)
  • β -blokaatorid, sotalool, verapamiil ja digoksiin (ei sobi WPW-sündroomiga patsiendile)
   • β-blokaatorid (metoprolool 1-2 mg kaupa i/v, maksimaalselt 20 mg) on eelistatud sümpaatikotoonuse, türeotoksikoosi, südame isheemiatõve, kaasa arvatud äge südamelihase infakrt korral, vastunäidustatud südamepuudulikkuse ja bronhiaalastma korral
   • verapamiil (1,25 mg kaupa i/v, maksimaalselt 10 mg) on eelistatud ägeda südamepuudulikkuseta hüpertoonikul, sobib ka obstruktiivse kopsuhaiguse korral. Vastunäidustatud südamepuudulikkuse korral.
   • Digoksiin (0,125 mg kaupa i/v kuni 0,25 mg) on näidustatud südamepuudulikkuse ja vasaku vatsakese süstoolse düsfuktsiooni korral, samuti sobib obstruktiivse kopsuhaiguse puhul.

- tüsistuste ravi

 • äge südamepuudulikkus
  • südamepuudulikkuse ravi (i/v furosemiid, morfiin)
  • vererõhu normaliseerimine (langetada süstoolne rõhk alla 140 mmHg)
  • fikseerunud kodade virvendusarütmia puhul ei ole haiglaeelne kardioversioon südamepuudulikkuse ravis näidustatud
 • stenokardia
  • kui südamesageduse ning vererõhu kontrolli saavutamine ei kaota stenokardilisi vaevusi, tuleb patsienti ravida vastavalt ägeda koronaarsündroomi juhisele (nitroglütseriin i/v perfuusoriga)

4. Transport:

- patsient peab olema tranpsordil kardiomonitooritud
- hospitaliseerimist vajavad esmakordse kodade virvendusarütmiaga patsiendid; lisajuhteteega AF-ga patsiendid; patsiendid, kellel ei õnnestunud taastada normofrekventset südame löögisagedust; ägeda südamepuudulikkuse või kopsutursega patsiendid; püsima jäänud stenokardiliste kaebustega patsiendid

- üle 48 tunni kestnud kodade virvendusarütmiaga normofrekventne patsient, kelle seisund on stabiilne ning kellell puuduvad muud kaebused, ei kuulu erakorraliselt hospitaliseerimisele

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on välja selgitatud rütmihäire kestvus (alla 48 t vs üle 48 t) ning korduvus?
- Kas patsiendil esineb ka südame madalale minutimahule viitavaid kaebusi (valu rinnus, õhupuudus, külm higi jms)?

2. Objektivne leid:

- Kas on hinnatud patsiend i üldeseisundit?

 • Kas on hinnatud teadvusseisundit?
 • Kas on mõõdetud hingamissagedus ja SpO2?
 • Kas on mõõdetud vererõhk ning südame löögisagedus?

- Kas on hinnatud kardiaalne staatus?

 • Kas patsiendil on registreeritud 12-lülitusega EKG enne rütmihäiret ravima asumist ning peale siinusrütmi taastamist?
 • Kas EKGs on hinnatud rütmihäiret, ägedat isheemiat, Hisi kimbu säär(t)e blokaadi?

3. Käsitlus:

- Kas patsient on kardiomonitooritud? Kas patsiendile on rajatud veenitee?
- Kas patsient on saanud hapnikravi, kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused?
- Kas patsiendile on rakendatud adekvaatset antiarütmilist ravi?

 • Kui patsiendi rütmihäire on kestnud <48 tunni, siis kas kiirabi poolt on alustatud ravi siinusrütmi taastamiseks kasutades patsiendi seisundile sobivaid kardioversiooni meetodeid (medikamentoosset või elektilist)?
 • Kui rütmihäire on kestnud >48 tunni, siis kas kiirabi etapis on südamesagedust langetatud vastavalt patsiendi seisundile kasutades patsiendi seisundile sobivaid ravimeid?

- Kas kiirabietapis on ravitud rütmihäire tüsistusi?

 • Kas äge südamepuudulikkuse puhul on rakendatud diureetilist ravi ning normaliseeritud vererõhk?
 • Kas stenokardiliste vaevuste püsimisel peale südamesageduse ning vererõhu kontrolli saavutamist on patsienti ravitud vastavalt ägeda koronaarsündroomi juhisele, st. kasutatud nitroglütseriini?

4. Transport:

- Kas patsient on hospitaliseeritud vastvalt hospitaliseerimise näidustusele?
- Kas haiglat on teavitatud patsiendi saabumisest ning seisundist?

 1. KODADE VIRVENDUSARÜTMIA
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Selgitatud on, kas rütmihäire on kestnud vähem või rohkem kui 48 tundi

Loetletud on kaasuvad sümptomid

Täpsustatud on, kas tegemist on esmakordse või korduva kodade virvendusarütmia episoodiga

 

Loetletud on patsiendi poolt tarvitatavad ravimid.

Küsitletud on struktuurse südame- haiguse või kroonilise kopsuhaiguse kohta

Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud äge südamepuudulikkus

Ära on tuntud stenokardia

 
Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

   
Kardiaalne seisund Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)    
Uuringud

Tehtud on EKG nii enne ravimaasumist kui peale siinusrütmi taastumist

EKG interpreteerimine: ära on tuntud kodade virvendusarütmia, laia QRS- kompleksiga juhtehäire ning äge koronaarpatoloogia

   
Käsitlus      
Protseduurid

Patsiendile on rajatud veenitee

Patsient on kardiomonitooritud

Patsiendile on rakendatud hapnikravi, kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused.  
Ravi Patsienti on ravitud antiarütmikumi(de)ga lähtuvalt rütmihäire kestvusest, kaasuvatest sündroomidest ning patsiendi kaasuvatest haigustest

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud ägedat südamepuudulikkust (diureetikum)

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud stenokardiat (nitroglütseriin)

 
Transport      
  Haiglat on teavitatud patsiendi saabumisest ning seisundist   Patsiendi erakorraline hospitaliseerimine on olnud näidustatud