Kooma

Просмотров: 3248

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovitulik

 

Anamnees

 
 

Juuresolijatelt ning sündmuskohalt on püütud saada maksimaalselt informatsiooni kooma põhjuse kohta

 

Välja on selgitatud patsiendi haigused ja tarvitatavad ravimid

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS

 

On hinnatud patoloogilisi reflekse

 

Hinnatud on pupille, motoorset defitsiiti, kuklakangestust

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

On teostatud EKG, kui patsiendil esineb ebastabiilne hemodünaamika

   

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2,

     

kopsude auskultatoorne leid

 

Hinnatud on hingamisteede avatust ning ventilatsiooni efektiivsust

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Välisvaatlus

On kirjeldatud patsiendi välisvaatlusel esile tulevaid võimalikke kooma põhjuseid

     

Uuringud

On määratud veresuhkru väärtus

     

On mõõdetud patsiendi kehatemperatuur

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Hingamispuudulikkuse, massiivse verejooksu või oksendamise puhul, kui puuduvad kurgurefleksid, on rakendatud hingamisteede kaitset intubatsiooniga või kasutades kõritoru

   

Patsient on kardiomonitooritud

Traumakahtlasele patsiendile on asetatud kaelakrae, vajadusel peatatud verejooksu, seotud haavad või fikseeritud luumurrud

 

On tagatud vabad hingamisteed

Hüpotermia korral on välditud patsiendi jätkuv jahtumine ning alustatud patsiendi soojendamisega

 

Infusioonravi

Hüpoglükeemia on korrigeeritud

 
 

Hüpertermia korral on patsient saanud palavikku alandavat ravimit

 
 

Opiaadi mürgistuse kahtluse korral on manustatud naloksooni i/v.

 
 

Ebastabiilse hemodünaamika korral on lisatud vasopressorravi

 
 

On konsulteeritud arstiga

 

Transport

 
 

Omahingamisel patsient on transporditud stabiilses küliliasendis (va trauma)

     

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)