Äge kõht

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Kirjeldatud on kõhuvalu kestvus, valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas

 

Uuritud on varasemaid kõhuprobleemide esinemisi, operatsioone

 

Loetletud on kaasuvad sümptomid Fertiilses eas naisterahvast on küsitletud võimaliku raseduse

Patsiendi ravimid

 

suhtes

   

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, kopsude auskultatoorne leid

SpO2

   

Üldseisund

Naha värvuse hindamine

Kirjeldatud on dehüdratatsiooninähte

   

Kõhu objektiivne leid

Palpatsioonil: peritoniit, tuumor, pulseeriv mass, pinge

     

Sooleperistaltika leid auskultatsioonil

 
   

Uuringud

Veresuhkru määramine

Teostatud on rektaalne uuring

   

Kehatemperatuuri mõõtmine

On tehtud EKG ülakõhuvalu või hüpotensiooni korral

 
 

EKG on interpreteeritud õigesti

 

Käsitlus

 

Protseduurid Ravi

Patsiendile on rajatud veenitee Alustatud on infusioonraviga (kristalloid, vajadusel kolloid)

Patsient on kardiomonitooritud Patsient on saanud hapnikravi kui SpO2<95%

   

Patsient on saanud valu vaigistavat ravi kui VAS>6.

Patsient on saanud antiemeetilist ravi

 
 

Patsient on saanud palavikku alandavat ravi

 

Transport

 
 

Ägeda kõhu diagnoosiga patsient on esmaselt hospitaliseeritud kirurgi ning operatsioonitoa ööpäevaringse valvega haiglasse

     

Haiglat on teavitatud patsiendi seisundist ning saabumise ajast

 

Liittrauma

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovitsulik

 

Anamnees

 
 

Kirjeldatud on trauma mehhanism, toimumise aeg ning koht.

Patsiendi peamised kaebused

Patsiendi eelnev tervislik seisund

 

Allergia ravimitele

Alko- või narkojoove

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS

     

Hinnatud on pupille, motoorset defitsiiti, kuklakangestust

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud šokis patsient

   

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Ära on tuntud hüpoksias ja/või hingamispuudulikksuses patsient

   

Hinnatud on hingamisteede avatust ning ventilatsiooni efektiivsust

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Lokaalne leid

Patsiendile on tehtud täielik teisene ülevaatus ning see dokumenteeritud

Ära on tuntud eluohtlikud vigastused

   

Uuringud

 

On määratud veresuhkur

   

On mõõdetud patsiendi kehatemperatuur

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendil on täielikult või vajalikul määral eemaldatud riided

Arteriaalne verejooks on suletud

   

Patsiendile on rajatud veenitee, võimalusel ka teine kanüül

Patsiendile on asetatud kaelakrae, kasutatud kühvelraami või seljalahast

 

Patsient on kardiomonitooritud

Luumurru korral on jäse immobiliseeritud Haavad on seotud ning verejooks peatatud

 

Infusioonravi, hemodünaamika on stabiliseeritud

Hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või kasutatud alternatiivseid vahendeid ning rakendatud kopsude mehaanilist ventilatsiooni. Vajadusel üldanesteesia ja lihasrelaksatsioon.

 

Hapnikravi, pole hüpoksiat Patsient on saanud valuvaigistit, valu on leevendunud

Vajadusel on intubeeritud ulatusliku näotraumaga patsient

 
 

Konsulteeritud on arstiga

 
 

Pingeline pneumotooraks on muudetud lahtiseks

 
 

Lahtise õhkrinna puhul on haav suletud klapiga sidemega

 

Transport

 
 

Patsient on liigsete viivitusteta transporditud liittrauma käsitluseks võimalusi omavasse haiglasse.

     

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast.

 

Põletus

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

On kirjeldatud, millega ja millal patsient põletusvigastuse sai ning kas on võimalik inhalatsioonivigastus

     

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2

Kopsude auskultatoorne leid

   

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Lokaalne leid

Kirjeldatud on põletuspinna lokalisatsioon, suurus ning põletuse sügavus

Hinnatud on hingamisteede põletuse võimalust

   

Uuringud

 

Mõõdetud on veresuhkur

   

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on asetatud veenikanüül

Suure põletuspinna puhul on patsienti soojendatud

Väikest põletuspinda on enne põletussalviga sidumist jahutatud

 

Patsiendi põletusinnalt on eemaldatud lahtised riided ning põletuspind on seotud põletussalviga

Alumiste/ülemiste hingamisteede obstruktsiooni puhul on patsient intubeeritud või kasutatud alternatiivset vahendit, patsiendi kopse on mehaaniliselt ventileeritud.

 

Patsient on kardiomonitooritud

Patsiendile on rakendatud hapnikravi kui SpO2<95% või kui on võimalus, et patsient on põlemisgaase sisse hinganud.

 

Patsiendile on rakendatud piisavas koguses infusioonravi

Alumiste/ülemiste hingamisteede obstruktsiooni puhul on konsulteeritud arstiga.

 

Patsient on saanud valuvaigistit ning on valuvaba.

   

Transport

 
 

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast

Patsiendi asend transpordil on valitud lähtuvalt patsiendi seisundist.

   

Jäsemetrauma

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Mis ja kuidas juhtus (trauma mehhanism)?

 

Kas patsiendil esineb allergiat ravimitele?

 

Millal juhtus?

Alko- või narkojoovet?

 

Kus juhtus?

   

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus

Kopsude auskultatoorne leid, SpO2

   

Elulisi näitajaid on hinnatud korduvalt

 

Lokaalne leid

On kirjeldatud vigastuse tüüp (haav, arteriaalne verejooks, murd, nihestus, muljumine, põletus) ja lokalisatsioon

On hinnatud jäseme nahavärvust ning pulsside olemasolu

   

On uuritud jäseme funktsioonihäiret

On hinnatud põletuspinna suurus ning sügavus

 

Uuringud

 

Veresuhkru määramine

   

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Tervele jäsemele on asetatud veenikanüül

Kardiomonitooring

   

Vigastus on käsitletud vastavalt vigastuse tüübile

Luumurd või liigestrauma on fikseeritud lahase, kolmnurkrätiku või vaakumgraanulmadratsiga

 

Patsient on saanud valuvaigistit ning on valuvaba. I/v valuvaigisti kui VAS>6 palli.

Verejooks on peatatud, haav on seotud, haavas olev võõrkeha on fikseeritud.

 
 

Amputeeritud jäsemel on verejooks peatatud, amputeeritud jäsemeosad on puhtas kilekotis kaasa võetud.

 
 

Põletuspinnalt on lahtised riidetükid eemaldatud, põletus on seotud põletusgeeliga

 
 

Lömastuse, amputatsiooni, põletuse, ebastabiilse hemodünaamika puhul on rakendatud infusioonravi

 
 

Võimalusel on vigastusele pandud külma

 

Transport

 
 

Patsient on hospitaliseeritud vigastuse raviks sobivasse haiglasse, haiglat on informeeritud

 

Patsienti on transporditud talle kõige mugavamas asendis

 

Šokk

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Anamneesist selgub võimalik šoki põhjus

 

Küsitletud on krooniliste haiguste kohta

 

Loetletud on patsient ravimid

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS,

     

kirjeldatud on neuroloogiline leid

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

   

Hinnatud on kaelaveenide täituvust, perifeersete tursete ja paismaksa olemasolu

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

 
     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Ära on tuntud kopsuturse

   

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

Ära on tuntud pingeline õhkrind

 
     

Välimus

Hinnatud on naha värvi ning temperatuuri ja niiskust, lööbeelementide esinemist

Ära on tuntud anafülaktiline šokk

   

Otsitud on traumatunnuseid

Ära on tuntud traumajärgne hüpovoleemiline/hemorraagiline šokk

 

Otsitud on viiteid ägedale verejooksule

   

Seedeelundkond

Palpeeritud on kõhtu intraabdominaalse katastroofi välistamiseks

Teostatud on rektaalne uuring seedetrakti verejooksu välistamiseks

   

Uuringud

Mõõdetud on veresuhkur

Tehtud on EKG

   

Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur

EKG interpreteerimine:

 
 

 ära on tuntud äge koronaarsündroom või äge rütmihäire

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee, võimalusel kaks

Hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või rakendatud alternatiivset meetodit kopsude mehaanilise ventilatsiooni läbiviimiseks

   

Patsient on kardiomonitooritud

Traumahaigel on peatatud verejooks.

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Ravitud on eluohlikku rütmihäiret, kardiogeenset šokki ja/või kopsuturset

 

Patsient on saanud massiivset infusioonravi (va kardiogeenne šokk)

Anafülaktilise šoki puhul on manustatud adrenaliini i/v boolusena või infusioonina

 

Patsiendi hemodünaamika on hoitud optimaalsetes piirides

Jätkuvalt ebastabiilse hemodünaamika korral on infusioonile lisatud inotroopne ravi dopamiini ja/või noradrenaliiniga perfuusoriga

 

Transport

 
 

Patsienti säästev, raamitransport Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse

     

ning haiglat eelnevalt informeeritud

 

Äge südamepuudulikkus

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Kirjeldatud on ägedale südamepuudulikkusele viitavad kaebused ja nende teke

 

On loetletud tarvitatavad ravimid

 

Varasem kardiovaskulaarsete haiguste anamnees

Teada on muud kroonilised haigused

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

     

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 
   

Kardiaalne staatus

Hinnatud on patsiendi voluumeni staatust: perifeersed tursed, paismaks, kopsupais, täitunud jugulaarveenid

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

   

Hinnatud on perifeerset tsirkulatsiooni: naha niiskus ja värvus, teadvusseisund, diurees

Ära on tuntud kopsuturse

 

Uuringud

Esimesel võimalusel on kirjutatud EKG ja interpreteeritud õigesti

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

   

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Vedeliku retensiooniga patsiendile on manustatud diureetikumi i/v

   

Patsient on kardiomonitooritud

Hüpovoleemiata ja hüpotensioonita patsiendile on rakendatud vasodilataatorravi

 

Tagatud on SpO2>94%, kasutades selleks kas CPAP-maski või kopsude mehaanilist ventilatsiooni, kui hapnikulisast reservuaariga maskiga ei piisa

Patsiendi hemodünaamika on stabiliseeritud infusioonravi ja vasopressoorse ning inotroopse raviga

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Kopsuturse puhul on manustatud morfiini i/v

 

Patsiendile on rakendatud medikamentoosset ravi vastavalt tema seisundile

Eluohtlikke rütmihäireid on ravitud vastavalt juhendile

 

Transport

 
 

Patsient on viivitamatult hospitaliseeritud lähimasse haiglasse, kus on ööpäevaringne valveteenistus ja intensiivravi võimalus.

     

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast

 

Kodade virvendusarütmia

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Selgitatud on, kas rütmihäire on kestnud vähem või rohkem kui 48 tundi

 

Loetletud on patsiendi poolt tarvitatavad ravimid.

 

Loetletud on kaasuvad sümptomid

Küsitletud on struktuurse südame- haiguse või kroonilise kopsuhaiguse kohta

 

Täpsustatud on, kas tegemist on esmakordse või korduva kodade virvendusarütmia episoodiga

   

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus,

Ära on tuntud äge südamepuudulikkus

   

SpO2,

 

kopsude auskultatoorne leid

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

     
 
 
 

Uuringud

Tehtud on EKG nii enne ravimaasumist kui peale siinusrütmi taastumist

Ära on tuntud stenokardia

   

EKG interpreteerimine: ära on tuntud kodade virvendusarütmia, laia QRS- kompleksiga juhtehäire ning äge koronaarpatoloogia

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Patsiendile on rakendatud hapnikravi, kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused.

   

Patsient on kardiomonitooritud

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud ägedat südamepuudulikkust (diureetikum)

 

Patsienti on ravitud antiarütmikumi(de)ga lähtuvalt rütmihäire kestvusest, kaasuvatest sündroomidest ning patsiendi kaasuvatest haigustest

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud stenokardiat (nitroglütseriin)

 

Transport

 
 

Haiglat on teavitatud patsiendi saabumisest ning seisundist

 

Patsiendi erakorraline hospitaliseerimine on olnud näidustatud

 

Äge koronaarsündroom

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Kirjeldatud on valu kestvus ning iseloom

 

Välja on selgitatud patsiendi muud kroonilised haigused

 

Loetletud on kaasuvad kaebused

Loetletud on ravimid, mida patsient igapäevaselt tarvitab

 

Välja on selgitatud varasem koronaarhaiguse anamnees

   

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

   

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

 

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2,

Ära on tuntud kopsuturse

   

kopsude auskultatoorne leid

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Uuringud

Tehtud on EKG

     

EKG interpreteerimine:

 

ära on tuntud äge koronaarsündroom, eluohtlik rütmihäire

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Ravitud on eluohlikku rütmihäiret

   

Patsient on kardiomonitooritud

Ravitud on kardiogeenset šokki

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Ravitud on kopsuturset

 

Patsiendile on manustatud nitroglütseriini (s/l -> i/v perfuusoriga), vajadusel lisatud morfiini i/v valu leevendamiseks

   

Patsient on saanud T. Aspiriini 500 mg p/o

   

Transport

 
 

Patsienti on transporditud säästvalt, raamiga

     

Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse

 

Haiglat on patsiendist ning saabumisajast informeeritud

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

   
         
 
 

Kooma

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovitulik

 

Anamnees

 
 

Juuresolijatelt ning sündmuskohalt on püütud saada maksimaalselt informatsiooni kooma põhjuse kohta

 

Välja on selgitatud patsiendi haigused ja tarvitatavad ravimid

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS

 

On hinnatud patoloogilisi reflekse

 

Hinnatud on pupille, motoorset defitsiiti, kuklakangestust

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

On teostatud EKG, kui patsiendil esineb ebastabiilne hemodünaamika

   

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2,

     

kopsude auskultatoorne leid

 

Hinnatud on hingamisteede avatust ning ventilatsiooni efektiivsust

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Välisvaatlus

On kirjeldatud patsiendi välisvaatlusel esile tulevaid võimalikke kooma põhjuseid

     

Uuringud

On määratud veresuhkru väärtus

     

On mõõdetud patsiendi kehatemperatuur

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Hingamispuudulikkuse, massiivse verejooksu või oksendamise puhul, kui puuduvad kurgurefleksid, on rakendatud hingamisteede kaitset intubatsiooniga või kasutades kõritoru

   

Patsient on kardiomonitooritud

Traumakahtlasele patsiendile on asetatud kaelakrae, vajadusel peatatud verejooksu, seotud haavad või fikseeritud luumurrud

 

On tagatud vabad hingamisteed

Hüpotermia korral on välditud patsiendi jätkuv jahtumine ning alustatud patsiendi soojendamisega

 

Infusioonravi

Hüpoglükeemia on korrigeeritud

 
 

Hüpertermia korral on patsient saanud palavikku alandavat ravimit

 
 

Opiaadi mürgistuse kahtluse korral on manustatud naloksooni i/v.

 
 

Ebastabiilse hemodünaamika korral on lisatud vasopressorravi

 
 

On konsulteeritud arstiga

 

Transport

 
 

Omahingamisel patsient on transporditud stabiilses küliliasendis (va trauma)

     

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

   
         
 
 

Epileptiline hoog

 

   
 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Välja on selgitatud epileptilise hoo kestvus ja korduvus.

Välja on selgitatud, kas patsiendil on varem esinenud epileptilisi hooge.

Välja on selgitatud, kas patsient on tarvitanud alkoholi või selle surrogaate

 

Kui kiirabi on epileptilist hoogu näinud, siis selle kirjeldus

Välja on selgitatud, milliseid antiepileptilisi ravimeid patsient tarvitab.

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS,

Teadvusseisundit on hinnatud korduvalt, kui see on algselt olnud madal

   

neuroloogilised ärajäämanähud hoo järgselt

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Ära on tuntud hingamispuudulikkus

   
 

Välised vigastused

Uuritud ning kirjeldatud on väliseid traumatunnuseid

     
 

Uuringud

Mõõdetud on patsiendi veresuhkru väärtus

Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Patsient on kardiomonitooritud (epileptiline staatus, fenütoiinravi)

   

Hingamispuudulikkusega või vaatamata hapnikravile hüpoksiline patsient on intubeeritud või kasutatud alternatiivset vabade hingamisteede tagamise meetodit ning on rakendatud kopsude mehaanilist ventilatsiooni

 

Suure aspiratsiooniriskiga patsient on intubeeritud või rakendatud alternatiivset vabade hingamisteede tagamise meetodit

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

 

Patsiendile on manustatud epileptilise hoo ajal õiget ravimit piisavas annuses (bensodiasepiinid -> fenütoiin)

 

Patsiendi hüpoglükeemia on korrigeeritud

 

Patsiendi hüpertermiat on ravitud Patsient on rehüdreeritud ning hemodünaamiliselt stabiliseeritud

 

Transport

 
 

Teadvushäirega omahingamisel patsient on transporditud stabiilses küliliasendis

     

Haiglat on teavitatud.

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)