Šokk

Просмотров: 4443

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Anamneesist selgub võimalik šoki põhjus

 

Küsitletud on krooniliste haiguste kohta

 

Loetletud on patsient ravimid

 

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund, GKS,

     

kirjeldatud on neuroloogiline leid

 

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

   

Hinnatud on kaelaveenide täituvust, perifeersete tursete ja paismaksa olemasolu

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

 
     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Ära on tuntud kopsuturse

   

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

Ära on tuntud pingeline õhkrind

 
     

Välimus

Hinnatud on naha värvi ning temperatuuri ja niiskust, lööbeelementide esinemist

Ära on tuntud anafülaktiline šokk

   

Otsitud on traumatunnuseid

Ära on tuntud traumajärgne hüpovoleemiline/hemorraagiline šokk

 

Otsitud on viiteid ägedale verejooksule

   

Seedeelundkond

Palpeeritud on kõhtu intraabdominaalse katastroofi välistamiseks

Teostatud on rektaalne uuring seedetrakti verejooksu välistamiseks

   

Uuringud

Mõõdetud on veresuhkur

Tehtud on EKG

   

Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur

EKG interpreteerimine:

 
 

 ära on tuntud äge koronaarsündroom või äge rütmihäire

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee, võimalusel kaks

Hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või rakendatud alternatiivset meetodit kopsude mehaanilise ventilatsiooni läbiviimiseks

   

Patsient on kardiomonitooritud

Traumahaigel on peatatud verejooks.

 

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Ravitud on eluohlikku rütmihäiret, kardiogeenset šokki ja/või kopsuturset

 

Patsient on saanud massiivset infusioonravi (va kardiogeenne šokk)

Anafülaktilise šoki puhul on manustatud adrenaliini i/v boolusena või infusioonina

 

Patsiendi hemodünaamika on hoitud optimaalsetes piirides

Jätkuvalt ebastabiilse hemodünaamika korral on infusioonile lisatud inotroopne ravi dopamiini ja/või noradrenaliiniga perfuusoriga

 

Transport

 
 

Patsienti säästev, raamitransport Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse

     

ning haiglat eelnevalt informeeritud