Kodade virvendusarütmia

Просмотров: 3311

 

Obligatoorne

Sõltuvalt patsiendi seisundist

Soovituslik

 

Anamnees

 
 

Selgitatud on, kas rütmihäire on kestnud vähem või rohkem kui 48 tundi

 

Loetletud on patsiendi poolt tarvitatavad ravimid.

 

Loetletud on kaasuvad sümptomid

Küsitletud on struktuurse südame- haiguse või kroonilise kopsuhaiguse kohta

 

Täpsustatud on, kas tegemist on esmakordse või korduva kodade virvendusarütmia episoodiga

   

Objektiivne leid

 

KNS

Teadvusseisund

     

Kardiovaskulaar- süsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

     

Hingamissüsteem

Hingamissagedus,

Ära on tuntud äge südamepuudulikkus

   

SpO2,

 

kopsude auskultatoorne leid

 

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

 

Kardiaalne seisund

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

     
 
 
 

Uuringud

Tehtud on EKG nii enne ravimaasumist kui peale siinusrütmi taastumist

Ära on tuntud stenokardia

   

EKG interpreteerimine: ära on tuntud kodade virvendusarütmia, laia QRS- kompleksiga juhtehäire ning äge koronaarpatoloogia

 

Käsitlus

 

Protseduurid. Ravi. Konsultatsioon

Patsiendile on rajatud veenitee

Patsiendile on rakendatud hapnikravi, kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused.

   

Patsient on kardiomonitooritud

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud ägedat südamepuudulikkust (diureetikum)

 

Patsienti on ravitud antiarütmikumi(de)ga lähtuvalt rütmihäire kestvusest, kaasuvatest sündroomidest ning patsiendi kaasuvatest haigustest

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud stenokardiat (nitroglütseriin)

 

Transport

 
 

Haiglat on teavitatud patsiendi saabumisest ning seisundist

 

Patsiendi erakorraline hospitaliseerimine on olnud näidustatud