PDF  Trüki

Ravijuhised

Seadus
Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord
Liik, akti nr
määrus 119
Lisa
Lisa 1
Pealkiri
Kiirabi vajavad väljakutsed, nende menetlemine ja neile reageerimine
Tekst
Koostaja
Vabariigi Valitsus
VV Kuupäev
20.12.2018
Jõustumine
01.01.2019