PDF  Trüki

Ravijuhised

Seadus
Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord
Liik, akti nr
määrus 119
Lisa
Lisa 2
Pealkiri
Kiirabibrigaadi kutsungi sisu ja struktuur
Tekst
Koostaja
Vabariigi Valitsus
VV Kuupäev
20.12.2018
Jõustumine
01.01.2019