PDF  Trüki

Ravijuhised

Seadus
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad
Liik, akti nr
määrus 73
Lisa
Lisa 1
Pealkiri
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade nimekirjad I–VI
Tekst
Koostaja
Sotsiaalminister
VV Kuupäev
24.01.2020
Jõustumine
24.01.2020