Perearstid hakkavad kiirabilt tehtud visiitide kohta infot saama

: . Klikke: 446

logo virurumaateatajaSelle nädala algusest on Karell Kiirabi AS esimene kiirabiteenuse pakkuja Eestis, kes katsetatava programmi raames teavitab perearsti tema nimistus olevale patsiendile tehtud kiirabivisiidist.
Programmi esialgne kestus on kuus kuud, siis toimub tehtu analüüs ning perearstide tagasiside hindamine. Vajadusel tehakse ettepanekud kehtiva määruse täiendamiseks või muutmiseks.

Kiirabibrigaadi pidaja teavitab perearsti ühe tööpäeva jooksul tema perearstinimistus olevale isikule tehtud kiirabivisiidist. Eesmärgiks on esmatasandi terviseteenuste sidusus ja kõrgem kvaliteet. Käimasolevat katseprojekti rakendatakse Lääne-Virumaal, tegevuse ulatust loodetakse tulevikus suurendada.

"Koostööd reguleeriv määrus on vastu võetud juba 2002. aastal ning vahepealsel ajal on toimunud mitmeid olulisi muudatusi dokumenteerimise süsteemis. Üle on mindud paberkandjal kiirabikaardilt elektroonilisele ning kiirabikaart on nähtav e-tervises nii patsiendile kui ka perearstile. Kuigi on loodud efektiivne digilahendus, ei ole automaatset perearsti teavitamise süsteemi. Pilootprojekti raames tahame ära kaardistada koostöövajaduse, leida üles tugevad ja nõrgad kohad. Projekt viiakse läbi omavahenditest, seda kõike ikka selleks, et abi vajav inimene saaks parimat võimalikku ravi igal vajalikul etapil hästi informeeritud spetsialistide hoole all," rääkis Karell Kiirabi AS-i juhatuse liige Lenne Rätsep katseprojektiga alustamise põhjustest.