Narkomaanid võivad nakatuda siberi katku, botulismi ja teetanusse.

: . Klikke: 4449

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse andmetel esines hiljuti kaks uut siberi katku ehk antraksi juhtu heroiini süstivate narkomaanide seas Kagu-Saksamaal.
Aastail 2009-2010 esines siberi katku nakatumist narkomaanide seas ka Inglismaal, Šotimaal ja Loode-Saksamaal. Analoogsete siberi katku juhtude esinemine narkomaanide seas ei ole välistatud ka mujal Euroopas. Samal ajal on Euroopas süstivate narkomaanide seas esinenud nakatumist ka
teetanusse ja haava-botulismi.
Kuna kõigi kolme eluohtliku nakkushaiguse tekitajad levivad keskkonnas eoste vahendusel, siis on võimalik ka narkootikumide saastumine haigustekitajate eostega nende käitlemise käigus.
Seega võivad narkomaanid nakatuda siberi katku, botulismi ja teetanusse saastunud narkootikumide tarbimisel.
Seda asjaolu peaksid arvestama:

  1. narkomaanidega tegelevad töötajad ja
  2. perearstid, kiirabi- ja erakorralise meditsiini osakondade töötajad ning muud tervishoiuteenuse osutajad, kelle poole pöörduvad ebaharilike haigusenähtudega narkootikume tarbivad isikud.